Uppfæra verðmat eignar

Það geta verið verðmyndandi atriði sem aðeins er hægt að meta með sjónskoðun og því bjóðum við upp á frítt verðmat sem þú framkvæmir með ástandsyfirlýsingu, eða vottað verðmat fasteignasala.

Á procura.is finnur þú stærsta gjaldfrjálsa gagnagrunn landsins um markaðsverð einstakra fasteigna á hverjum tíma. Þar höfum við aðgengilegt markaðsverð nánast allra íbúðaeigna á landinu og reiknum verðbreytingar mánaðarlega.

Við viljum að allir hafi aðgang að áreiðanlegum upplýsingum og það á ekki síst við um jafn stór viðskipti og kaup og sölu fasteigna. Þess vegna lögðum við í þá vegferð að afla allra mögulegra gagna um fasteignir á Íslandi og að útfæra reikniverk sem getur með áreiðanlegum hætti sagt til um markaðsverð á hverjum tímapunkti.

Það hefur alltaf verið ófrávíkjanlegt að þessar upplýsingar verði gjaldfrjálsar og aðgengilegar öllum og þú getur treyst því að svo verði áfram.

Reikniverkið

Verðgreining Procura er reiknuð tala sem byggir reikniverki sem tekur meðal annars mið af opinberri skráningu og þinglýstum kaupsamningum um sambærilegar eignir. Matið byggir ekki á sjónskoðun og nauðsynlegt er að hafa í huga að margt hefur áhrif á endanlegt söluverð, svo sem ástand og önnur atriði sem aðeins er hægt að meta með sjónskoðun fagaðila.

Þó verðmat Procura sé gríðarlega nákvæmt, þá ber að líta á það sem viðmiðunarverð fyrir tiltekna eign á tilteknum stað, í eðlilegu ástandi.

Frítt verðmat

Verðmat Procura gengur út frá þeirri forsendu að um sé að ræða eign, í venjulegu ástandi. Einkunnakerfi okkar byggir á því að þú gefir eigindum einkunn frá 1 til 5, þar sem 3 er venjulegt ástand.

Þú getur með einföldum hætti framkvæmt eigið verðmat á þinni fasteign sem byggir á ástandsyfirlýsingu sem felst í að gefa einstökum eigindum fasteignar einkunn.

Einnkunnaskali:

  • 1.Mjög lélegt, þarfnast verulegs viðhalds eða endurnýjunar.

  • 2.Mætti vera betra, viðhald eða endurnýjun fyrirsjáanleg á næstu árum.

  • 3.Eðlilegt ástand.

  • 4.Sérstaklega vandað eða endurnýjað. Ástand umfram það sem við sjáum í flestum eignum.

  • 5.Framúrskarandi hönnun og endurnýjun með sérvöldum gæða vörum.

Í fjölbýlishúsum þarf einnig að taka tillit til stöðu húsfélags en eðli máls samkvæmt er ekki hægt að gefa húsfélagi einkunn á sama grunni og til að mynda eldhúsinnréttingu. Þess vegna er miðað við eftirfarandi einkunnaskala fyrir stöðu húsfélags:

  • 1.Verulegar skuldir og ógreiddar framkvæmdir.

  • 2.Einhver skuld, ógreiddar framkvæmdir eða ekki fjárráð til nauðsynlegra framkvæmda.

  • 3.Skuldlaus og lítilsháttar inneign.

  • 4.Einhver inneign, engir ógreiddir gjalddagar vegna framkvæmda.

  • 5.Veruleg inneign, engir ógreiddir gjalddagar vegna framkvæmda.

Eftir að eigandi hefur framkvæmt verðmat og uppfært verð eignar, birtist endurstillt verð eignar á vefsvæði Procura ásamt merkingu um að eigandi hafi framkvæmt verðmat.

Vottað verðmat

Vottað verðmat er framkvæmt af löggiltum fasteignasölum og er yfirlýsing fagaðila um markaðsverð eignar á tilteknum tímapunkti.

Ef þú ert að vinna að endurfjármögnun þá er nauðsynlegt að framvísa vottuðu verðmati og er Procura í samstarfi við fasteignasala sem taka að sér gerð vottaðra verðmata.

Vottað verðmat krefst skoðunar fasteignasala á eign og á procura.is getur þú bókað heimsókn fasteignasala sem í framhaldinu skoðar eignina og gefur út vottað verðmat.

Í framhaldinu birtist endurstillt verð eignar á vefsvæði Procura ásamt merkingu um að fasteignasali hafi uppfært og vottað verð.